Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 8 indkaldes der herved til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

LØRDAG DEN DEN 24. FEBRUAR 2024 
på FANGEL KRO OG HOTEL, FANGELVEJ 55, 5260 ODENSE S
 

PROGRAM:

Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.00 Generalforsamling jfr. dagsorden
 

DAGORDEN:

1. Valg af dirigent
 

2. Bestyrelsens beretning for virksomheden i det forløbne år.
 

3. Det reviderede regnskab for det seneste regnskabsår fremlægges til godkendelse.
 

4. Valg af formand for bestyrelsen.

     Torben Nielsen er ikke på valg.
 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

     Uffe Madsen er på valg og modtager genvalg.

     Mogens høj er på valg og modtager genvalg.

     Kia Witthøfft er på valg og modtager genvalg.
 

6. Valg af revisor samt suppleant for denne.

     Christian Krogh er på valg og modtager genvalg.
 

7. Budget for 2024 fremlægges til godkendelse.
 

8. Behandling af indkomne forslag.
 

9.  Eventuelt.
 

Stemmeret
Kun medlemmer, som senest fredag den 23. februar 2024, har betalt kontingent for 2024 og er registreret som medlem, vil have stemmeret på generalforsamlingen.
 

Frokost
Af hensyn til bestilling af frokost bedes deltagere, som ønsker at deltage i frokosten, tilmelde sig ved at sende en mail til churchill12@mail.dk senest lørdag den 17. februar 2024.

Klik og læs 

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling i HMS 2024

 

Ringkøbing, den 20. januar 2024
 

Med venlig hilsen
Historisk Motor Sport Danmark
Bestyrelsen