Peter Elling-Jordt

Æresmedlem i HMS

 

I foreningen HMS har vores rødder tilbage til 1988, hvor en håndfuld entusiastiske ildsjæle oprettede en sportssektion under Dansk Veteranbil Klub. Den fik navnet Historisk Sports Sektion – eller HSS – og det blev begyndelsen på en udvikling med stigende tilslutning og aktivitet.

 

I de forløbne år har vi haft markante highlights, som har præget vores udvikling. Det er blandet andet:

  • I 1991 blev HSS optaget som klub under DASU.
  • I 1997 blev HSS omdannet til selvstændig klub under navnet HMS.

 

Vi vil gerne hylde de personer, som tog initiativet og påtog sig arbejdet med at starte organiseret motorsport op i 1988, og fik det på skinner i de første år derefter. Derfor har generalforsamlingen i HMS udnævnt følgende personer til æresmedlemmer:

  • Jens Robdrup, som var formand
  • John Neel, som var næstformand
  • John Milland, som var kasserer
  • Niels Jonassen, som var menigt bestyrelsesmedlem og samtidig formand for DVK
  • Ole Markussen, som var formand i 1997 da HMS blev selvstændig motorsportsklub

Bliv Medlem af HMS //
Historisk Motor Sport

Vi er en broget skare med det til fælles, at vi sætter stor pris på klassiske racerbiler, og vi elsker at sætte dem i stand, køre hurtigt i dem, og ikke mindst: at tale om dem.

Bliv medlem