Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 8 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Lørdag den 25. februar 2023 
i Sommer’s Automobile Museum, Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum

Program:

Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.00 Generalforsamling jfr. dagsorden

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent.

2.     Bestyrelsens beretning for virksomheden i det forløbne år.

3.     Det reviderede regnskab for det seneste regnskabsår fremlægges til godkendelse.

4.     Valg af formand for bestyrelsen.
         Torben Nielsen er på valg og modtager genvalg.

5.     Valg af bestyrelsesmedlemmer.
         Søren Duun er på valg og modtager genvalg.
         Thomas Bakke Jacobsen er på valg og modtager genvalg.

6.     Valg af revisor samt suppleant for denne.
         Steen Pausbæk modtager ikke genvalg. Vakant.

7.     Budget for 2023 fremlægges til godkendelse.

8.     Behandling af indkomne forslag.

9.     Eventuelt.


Kun medlemmer, som senest fredag den 24. februar 2023, har betalt kontingent for 2023 og er registreret som medlem, vil have stemmeret på generalforsamlingen.

Af hensyn til bestilling af frokost bedes deltagere, som ønsker at deltage i frokosten, tilmelde sig ved at sende en mail til churchill12@mail.dk senest lørdag den 18. februar 2023.

Efter generalforsamlingen vil Jac Nellemann fortælle om nogle af sine oplevelser i dansk og international motorsport.

Ringkøbing, den 30. januar 2023

Historisk Motor Sport
Bestyrelsen

 

Klik her for Dagsorden (PDF)