Hillclimb/Sprint


Hillclimb/Sprint løbsoversigt 2018

Der er følgende HMS løb for indregistrerede Historiske- og Vægt/effekt klasserHillclimb/Sprint sæson 2018 klasser og mesterskabsregler

 Mesterskabsregler for HMS åbent Hillclimb mesterskab 2018

 Reglement for Hillclimb manøvre- og specialprøver 2018

 Uffe Madsen præsentation : Klasser, Tekniske reglementer og Vognbøger 2018

 Finn Kristensen præsentation : Hillclimb/Sprint sikkerhedsregler 2018

 Flagregler, startsystem etc. Hillclimb 2018


Mesterskab for Hillclimb åbne klubmesterskab 2018Sikkerheds reglement for Hillclimb/Sprint

A-klasser:

· Advarselstrekant
· Sikkerhedsseler, minimum 3-pkt.
· FIA godkendte hjelme, tidligere FIA godkendte hjelme med udløb 31. december 2012 eller senere eller nationalt godkendte hjelme ifølge tillæg 10.
· Nødhjælpspakke, minimum indhold som Falcks nødforbindingskasse.
· Håndslukker med manometer og minimum 2 kg. nettoindhold, anbragt i kabinen eller bagagerum. Slukkeren skal være forsvarligt fastgjort.
· Specielle sikkerhedsseleknive eller 2 forsvarligt fastgjorte knive. Hvis der ikke deltager 2.kører, så kun én kniv.


B-klasser:

· Advarselstrekant
· Nødhjælpspakke minimum indhold som Falcks nødforbindingskasse.
· Sideruder forsynet med antisplintfilm iht. regl. 2, pkt. 253.11 eller iht. historisk reglement.
· Specielle sikkerhedsseleknive eller 2 forsvarligt fastgjorte knive. Hvis der ikke deltager 2.kører, så kun én kniv.
· Sikkerhedsbur iht. regl. 2 pkt. 253.8 eller i henhold til historisk reglement. Burcertificat skal foreligge
· Håndslukkere iht. Regl. 2, 253.7.3. Det kræves ikke, at der er monteret brandslukningssystem.
· FIA godkendte H-seler (Nationalt gyldig: 10 år fra fabrikationsdato)
· FIA godkendte sæder (Nationalt gyldig: 10 år fra fabrikationsdato)
· FIA godkendte hjelme eller tidligere FIA godkendte hjelme med national forlængelse. Ifølge Tillæg 10.
· FIA godkendte flammehæmmende køredragter. Godkendelse skal fremgå af broderet mærke i dragten, kun FIA Standard 8856-2000 er gældende.


For både A- og B-klasser gælder følgende:

· Deltagere i åbne biler skal anvende enten åbne hjelme samt briller af splintfrit materiale, eller lukkede hjelme med visir.
· For biler i periode A-E, hvor der iht. det historiske reglement ikke er krav om styrtbøjle, anbefales det kraftigt at montere en sådan. Det præciseres, at deltagere med disse biler bør udvise ekstraordinær ansvarlighed under udøvelsen af konkurrencen.
· For alle deltagende biler med bur (alle B klasser samt A klasser, hvor der er påmonteret bur), gælder at der skal foreligge et burcertifikat. 

 

HMS Hillclimb/Sprint Gruppen

v/Søren Duun