Træningsdag for Bane- og Hillclimb vogne på Sjællandsringen

20. januar 2019 - 14:39 -- Anonym (ikke efterprøvet)
 
 
 
HMS afholder testdag på FDM Sjællandsringen den 13. april 2019 9.00 til 14.00.
Testdagen er for Banebiler og Hillclimbbiler med fuldt sikkerhedsudstyr.

Prisen for deltagelse er kr. 1.000,- pr. bil.

Invitationen gælder historiske banebiler incl. formelbiler, Youngtimere og hillclimb biler med fuldt sikkerhedsydstyr (B klasser)


 
Deltagerne skal være opmærksomme på, at banens støjkrav skal overholdes.
Støjkravet er max. 95 db ved forbikørsel. Det er banens funktionærer, der måler støj.
Overskridelse af støjkravet vil medfører udelukkelse fra testdagen og evt. indlæggelse af en 
tvungen pause for kørsel efter banens beslutning.
 
Deltagerne opdeles i grupper, som sammensættes efter de tilmeldte biler.
Gruppeopdelingen meddeles på testdagen. 

Der køres i grupper af op til 10 biler af gangen.
Hver gruppe kører 15 minutter. Det forventes, at hver gruppe kommer på banen 3 gange.
 
Der kan deltage 40 biler. Når der er tilmeldt 40, vil efterfølgende tilmeldinger blive registreret på en venteliste.
Deltagergebyret trækkes først på sidste tilmeldings dag
 
Historisk Motor Sport.