Træningsdag for Bane- og Hillclimb vogne på Jyllandsringen

20. januar 2019 - 14:43 -- Anonym (ikke efterprøvet)

 

 

 

 

 

Træningsdag på FDM Jyllandsringen mandag den 25 marts 2019

HMS afholder testdag på FDM Jyllandsringen mandag den 25. marts 2019 fra kl. 13.00 til 17.30.

Testdagen er for Banebiler og Hill Climb biler med fuldt sikkerhedsudstyr.

Prisen for deltagelse er kr. 1.000,00 pr. bil.

Invitationen gælder historiske banebiler, Youngtimere og Hill Climb biler med fuldt sikkerhedsudstyr (B klasser). 
NB: Der er ikke mulighed for at deltage med formel biler.

Deltagerne skal være opmærksom på, at banens støjkrav skal overholdes.
Støjkravet er max. 95 db ved forbikørsel, og det er banens funktionærer, der måler støj.

Overskridelse af støjkravet vil medføre udelukkelse fra testdagen og evt. indlæggelse af en tvungen pause for kørsel efter banens beslutning.

Deltagerne opdeles i grupper, som sammensættes efter de tilmeldte biler. Gruppeopdelingen meddeles på testdagen.
Der køres i grupper af op til 10 biler ad gangen. Hver gruppe kører 15 min, og af hensyn til støj indlægges der pauser.

Der kan deltage 25 biler. Når max. antal er nået, vil efterfølgende tilmeldinger blive registreret på venteliste.

Deltagergebyret trækkes først på sidste tilmeldingsdag.

Hilsner

Uffe Madsen