Sponsoraftale med Forsikrings selskabet AROS

22. juni 2018 - 9:50 -- Anonym (ikke efterprøvet)

 

 

 

 

 

Sponsoraftale med Aros Forsikring   

 

HMS har indgået en sponsoraftale med Aros Forsikring for sæsonen 2018. 

Aftalen indeholder et pænt økonomisk tilskud til 3 af årets løb, som er hhv. Danish Masters Racing Festival på FDM Jyllandsringen, Munkebjerg HillClimb og Dansand Classic Sprint i Silkeborg.

Ved disse 3 løb forpligter HMS sig til at medvirke med markedsføring af Aros, bl.a. med reklamestreamers på deltagende biler, officialveste med reklame og opsætning af telt, hvor Aros vil være til stede.

Derudover forpligter HMS sig til at markedsføre Aros overfor klubbens medlemmer. For hvert salgsmøde, der bookes gennem HMS, modtager klubben et tilskud på kr. 300,00, og yderligere et beløb, såfremt mødet resulterer i en forsikringsaftale.

Da vi er af den opfattelse, at Aros har produkter, som kan være attraktiv for mange af vores medlemmer, og til en konkurrencedygtig pris, vil vi opfordre til at booke et møde gennem nedenstående link:

https://www.aros-forsikring.dk/om-os/csr-vi-stoetter/vaer-aktiv-aros-forsikring-stoetter-lokalsporten/historisk-motorsport-danmark/

Aros har gennem flere år markedsført sig som et forsikringsselskab med interesse for veteran- og klassiske biler.

HMS’ bestyrelse ser dette som starten på en flerårig aftale, hvor Aros vil støtte den historiske motorsport økonomisk, og dermed give os bedre rammer for udvikling af sporten. Da støtten også er betinget af, at vi bidrager med kunder til selskabet, vil vi opfordre vores medlemmer til at undersøge mulighederne for forsikring i Aros.

Henvendelse vedrørende aftalen kan rettes til Uffe Madsen på mail: [email protected], eller tlf. 4036 3175.

Den 11. april 2018

Historisk Motor Sport
Bestyrelsen