Så er der åben for tilmelding

19. marts 2021 - 15:38 -- Anonym (ikke efterprøvet)

 

 

 

 

 

Træning/testdag på FDM Sjællandsringen.

 

Som det tidligere er oplyst, køres der træning på FDM Sjællandsringen d. 1. maj 2021.

Træningen er for banebiler inkl. historiske formelbiler og hillclimb/sprint biler med fuldt sikkerhedsudstyr (b-klasser). Der er åben for alle uanset klubtilhørsforhold.

Der er plads til 30 standardbiler og 10 historiske formelbiler. Når der er anmeldt det maksimale antal, skrives efterfølgende anmeldelser på venteliste.

Det koster dkr. 1.250 at deltage.

Beløbet trækkes torsdag d. 28. april 2021, som også er sidste frist for tilmelding. Der var tilmeldt det maksimale antal deltagere sidste gang, så det anbefales at tilmelde sig hurtigst muligt. Der kan meldes fra indtil d. 28. april 2021 uden det koster noget.

Banens funktionærer kontrollerer at støj fra bilerne holdes på et acceptabelt niveau. Hvis en bil vurderes at støje for meget, vil den blive taget ud af træningen. Vi anbefaler og beder derfor venligst om, at alle sikrer sig at deres biler er støjdæmpet tilstrækkeligt. Der vil ikke være mulighed for at få støjmålt bilerne. Vi skal for god ordens skyld oplyse, at der ikke var problemer med støjniveauet ved træningen i 2019.

Der kan køres på banen i tidsrummet fra kl. 9.00 til kl. 14.00. Portene åbnes kl. 7.00. Der trænes i 4 hold, hvoraf det ene er forbeholdt historiske formelbiler. Vi forventer, at der vil være mulighed for at alle kommer på banen 4 gange, afhængig af de Corona restriktioner der gælder på dagen.

Med venlig hilsen

HMS/Banesportsgruppen