DIALOG MØDE HISTORISK BANE; -RALLY og -HILLCLIMB

31. august 2018 - 11:43 -- Anonym (ikke efterprøvet)

 

Dialogmøde om historisk motorsport og YoungTimer 2019

Bane, Hillclimb og rally

 
Hermed inviteres klubber og alle med interesse for historisk motorsport og Youngtimer til dialogmøde om de tekniske reglementer for historisk motorsport i sæson 2019.
 
Tilmelding til mødet skal ske på [email protected] senest søndag d. 26/8.
Der serveres kaffe og kage, og tilmelding er bindende.
 
Tid: Tirsdag d. 4. september kl. 19.00 til 21:00
Sted: Fangel Kro & Hotel, Fangelvej 55, 5260 Odense S

 
Mødet indledes med en fælles orientering om nye forslag til ændringer af reglementerne for de historiske klasser og YT. Efter den fælles indledning deles dialogmødets deltager i en gruppe med særlig interesse for historisk og YT på bane, og en gruppe med særlig interesse for rally/hillclimb.
 
For dem, der ønsker at spise middag på kroen, inden mødet starter, skal der bestilles i forvejen.
Bestilling sker direkte til kroen på tlf.: 65 96 10 11 eller mail [email protected]
 
Kom, så du kan deltage i debatten om dansk historisk motorsport og YT og hvad der bør ændres til sæsonen 2019.

Hilsen

Historisk Udvalg

Peer Houg, Lars Jensen , Søren Duun Og Henrik Carlsen

Link til DASU Nyhedsbrev vedr dialogmøder og tilmelding:

https://us9.campaign-archive.com/?u=3baf6427e7f5957610482d3b5&id=2022c84356

Link til DASU nyhedsbrev