Reglementer/Klasser - Baneløb og Hillclimb 2016 og 2017

 

Reglementer og Klasser for 2017 Baneløb og Hillclimb/Sprint


 

Baneløb sæson 2017 Klasser, Divisioner og reglementer


Historisk Sportsligt Reglement 2017


Youngtimer Sportsligt Reglement 2017


 


 

Hillclimb/Sprint sæson 2017 Klasser, Reglementer og Mesterskabsregler

Mesterskabs regler  Hillclimb/Sprint sæson 2017    

Dæk bestemmelser for sæson 2017 alle Hillclimb klasser 1-12

Så nu skriver vi det ind i mesterskabsreglerne som står i det historiske reglement 9.1 så det kommer til at gælde for alle A og B-klasser i Hillclimb : klasse 1-12

9.1.5 Nationale regler for dæk til historiske biler, der anvendes til rally ( og hillclimb )
I 2017 er følgende nationale regler gældende for dæk til biler med historisk vognbog (HTP, NHTP og nat), der anvendes til rally: 

-Kravet i App k 8.4.1 om E mærkede dæk er undtaget og det er tilladt at anvende dæk,der er mærket ”Not for Highway use” og ” For racing only”. 
-Brug af slickdæk (dæk uden mønster) er forbudt. Der skal et vilkårligt sted på dækket være minimum 60 cm mønsterkant pr. 10 cm trædeflade. 
-Brug af pigdæk er forbudt. 
-Kun dæk med støbt mønster må anvendes. Dog må dækkets mønster ved skæring ændres efter dækfabrikantens/importørens anvisninger. 
-Alle øvrige regler nævnt i app K, afsnittene fra 8.4.1 til og med 8.4.8, er fortsat gældende. 

Påtænkte ændringer for 2018. I forbindelse med indførelse af krav om FIA godkendte dæk i 2018 afventes producenternes tilbud om dæk til rally i størrelserne 10” til 17” Under forudsætning af at FIA dæklisten kommer til at indeholde et passende udvalg i disse størrelser, kan der blive krav om anvendelse af dæk fra FIA listen.

Søren Duun
HMS klasserepræsentant Hillclimb

Reglement 9          Reglement 253 Sikkerhed          18. Sikkerhedsudrustning – rally (Tidligere tillæg 13)   

 

Bestemmelser for bure     

 

Klasser, Divisioner og reglementer Baneløb sæson 2016

Reglement 2016 Baneløb
Baneløbsgruppen i HMS - Med forbehold for ændringer

 Historisk Sportsligt Reglement 2016    Youngtimer Sportsligt reglement 2016

 
Historisk Reglement for Danish Masters 2016


Teknisk Reglement 2016 Baneløb
Baneløbsgruppen i HMS - Med forbehold for ændringer


 Reglement 9 Tillæg 1 2016    Reglement 9 Tillæg 2 2016    Reglement 9-1 2016

 Reglement 9-2 2016    Reglement 9-3 for youngtimere 2016   
 Reglement 9-3 for youngtimere 2016 Rettelse maj 2016   


Historiske Klasser og Divisioner

 


HMS Banesportsgruppen

Mogens HøjKlasser og Mesterskabsregler Hillclimb/Sprint sæson 2016

 Mesterskabsregler MHS hillclimb 2016.pdf
Mesterskabsregler HMS Hillclimb & Sprint 2016
(174.81 KiB) Downloadet 75 gange

 

 VEDHÆFTEDE FILER

 Mesterskabsregler MHS hillclimb 2016.pdf
Mesterskabsregler HMS Hillclimb & Sprint 2016
(174.81 KiB) Downloadet 75 gange

 

Sikkerhedsregler for Hillclimb, Manøvre- og Specialprøver

 

Hej Alle
Så er sikkerhedsreglerne godkendt af Rallyudvalget.
Det er altså de krav vi stiller til sikkerhedsudstyr og personlig udrustning
ved alle årets arrangementer. Og der er en opdeling i A og B klasser.
Der kommer nogle redaktionelle rettelser når den endelige version udkommer
fra DASU og kravet til vægtindhold i brandslukkerne bliver justeret så det
matcher alle godkendt typer indhold 
God fornøjelse med læsningen.

Sikkerhedsudstyr ved hillclimb, manøvre- og specialprøver


A-klasser:
- Advarselstrekant 
- Sikkerhedsseler, minimum 3-pkt 
- FIA godkendte hjelme, tidligere FIA-godkendte hjelme med national forlængelse eller minimum nationalt godkendt (E, DS, SIS, SFS eller BS). Se også reglement 2 tillæg 10.
- Nødhjælpspakke, minimum indhold som Falcks nødforbindingskasse 
- Brandslukker med manometer og minimum 2 kg nettoindhold, anbragt i kabinen eller bagagerum monteret jf. regl. 2 pkt. 253.7.4.3. 
- Specielle sikkerhedsseleknive eller 2 forsvarligt fastgjorte knive. Hvis der ikke deltager andenkører så kun én kniv. 

B-klasser:

- Advarselstrekant 
- Nødhjælpspakke minimum indhold som Falcks nødforbindingskasse 
- Sideruder forsynet med antisplintfilm i henhold til reglement 2 art. 253.11 eller i henhold til historisk reglement. 
- Sikkerhedsbur overholder pkt 253.8 eller i henhold til det historiske reglement.
- Specielle sikkerhedsseleknive eller 2 forsvarligt fastgjorte knive. Hvis der ikke deltager andenkører så kun én kniv. 
- Ildslukkere i henhold til reglement 2 art. 253.7.3 sikkerhedsbestemmelser. Det kræves ikke, at der er monteret
  ildslukningssystem. Brandslukkere med manometer og minimum 4 kg nettoindhold, evt. fordelt på 2 slukkere,
  anbragt let tilgængeligt for såvel førstekører som andenkører. 
- FIA godkendte H-seler (Nationalt gyldig: 10 år fra fabrikationsdato) 
- FIA godkendte sæder (Nationalt gyldig: 10 år fra fabrikationsdato) 
- FIA godkendte hjelme, tidligere FIA godkendte hjelme med national forlængelse eller nationalt godkendte hjelme. Ifølge Tillæg 10.
- FIA godkendte flammehæmmende køredragter. Godkendelse skal fremgå af broderet mærke i dragten, kun FIA Standard 8856-2000 er gældende. 

For både A- og B-klasser gælder følgende:
- Deltagere i åbne biler skal anvende hjelme samt briller af splintfrit materiale eller lukkede hjelme med visir.
- For biler i periode A-E, hvor der i henhold til det historiske reglement ikke er krav om styrtbøjle, anbefales det kraftigt at montere en sådan.

  Det præciseres, at deltagere med disse biler bør udvise ekstraordinær ansvarlighed under udøvelsen af konkurrencen.

 
 Reglement 3Reglement for hill climb, manøvre- og specialprøver 2016

 253 - Sikkerhedsbestemmelser 2016

 
Reglement 2 - Tillæg 10 - personlig sikkerhed 2016


HMS Vejsportgruppe
HMS klasserepræsentant

Søren Duun